Dvojpodlažný rodinný dom

Model B_7

Počet miestností: 5
Počet osôb: 5-6
Úžitková plocha domu: 156,23 m2
Zastavaná plocha: 173,9 m2

Energetická trieda A0

Dvojpodlažný rodinný dom Model B_7 je prepraviteľný modulárny rodinný dom s oceľovým nosným systémom. Základný pôdorysný modul domu je 3×6×2,9 m… 

Čítať viac

INFORMÁCIE

Dvojpodlažný rodinný dom Model B_7 je prepraviteľný modulárny rodinný dom s oceľovým nosným systémom. Základný pôdorysný modul domu je 3×6×2,9 m. Stavba sa skladá z 10 modulov. 

Na 80% hotové moduly sú na mieste montované podľa projektovej dokumentácie. Úprava exteriéru a strecha sú realizované na mieste stavby. Interiér je vopred pripravený vo výrobe. Povrchová úprava fasády je tenkovrstvová farebná omietka. Strecha je plochá izolovaná PVC fóliou. 

Štandardne sú obklady vnútorných stien a podhľadov vyhotovené z protipožiarneho sadrokartónu (na žiadosť investora je možné použiť na povrchové úpravy aj iné dostupné materiály). Podlahy sú laminátové alebo keramické. Stavbu treba napojiť na verejnú elektrickú sieť. Vykurovanie je elektrické, ako aj príprava teplej úžitkovej vody. Zásobovanie pitnou vodou je možné riešiť z verejného vodovodu alebo z vlastnej studne. Splašky sú odvedené do verejnej kanalizácie alternatívne do vlastnej izolovanej žumpy alebo čističky odpadových vôd. Využitie celoročného bývania.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ

GDPR

12 + 14 =

GALÉRIA