Dvojpodlažný rodinný dom

Model B_1

Počet miestností: 4
Počet osôb: 3-4
Úžitková plocha domu: 99,8 m2
Garáž: 18 m2
Zastavaná plocha: 78m2

Dvojpodlažný rodinný dom Model B_1 je prepraviteľný montovaný rodinný dom s oceľovým nosným systémom. Základný pôdorysný modul domu je 6×12×2,9 m. 

Čítať viac

INFORMÁCIE

Dvojpodlažný rodinný dom Model B_1 je prepraviteľný montovaný rodinný dom s oceľovým nosným systémom. Základný pôdorysný modul domu je 6×12×2,9 m. Stavba sa skladá z 6 modulov 6x3x2,9.

Oceľový nosný systém je vytvorený z oceľovej konštrukcie, ktorá zabezpečuje transportovateľnosť modulových jednotiek. Na 80% hotové moduly sú na mieste montované podľa požiadaviek investora. Úprava exteriéru a strecha sú realizované na mieste stavby. Interiér je vopred pripravený vo výrobe. Povrchová úprava fasády je tenkovrstvová farebná omietka. Strecha je plochá izolovaná PVC fóliou.

Obsahom každej stavby je rukuperačná jednotka. Štandardne sú obklady vnútorných stien a podhľadov vyhotovené z protipožiarneho sadrokartónu (na žiadosť investora je možné použiť na povrchové úpravy aj iné dostupné materiály). Podlahy sú laminátové alebo keramické. Stavbu treba napojiť na verejnú elektrickú sieť.

Vykurovanie je elektrické ako aj príprava teplej úžitkovej vody. Zásobovanie pitnou vodou je možné riešiť z verejného vodovodu alebo z vlastnej studne. Splašky sú odvedené do verejnej kanalizácie alternatívne do vlastnej izolovanej žumpy alebo čističky odpadových vôd. Využitie je celoročné.

Energetická trieda A0 

PRE VIAC INFORMÁCIÍ

GDPR

8 + 6 =

GALÉRIA