Podzemné kryty

Podzemný kryt 01

Počet osôb: 4 – 18 osôb
Úžitková plocha:  20 – 500 m2
Núdzový tunel

 

Zakladné informácie

Vybavenie bunkru môže byť štandardné – ekonomické  alebo individuálne podľa priani klienta – nadštandardné.

Vyhláška č. 532/2006 Z. z.

Informácie

Úvod

Ponúkame Vám náš koncept podzemného krytu, ktorý spĺňa najvyššie bezpečnostné kritériá. Každý, kto využíva takúto ochranu, môže mať pokoj pre seba a svoju rodinu. V prípade núdze ho môžete využiť a byť pokojný, kým sa kritická situácia vráti do normálu. Pmhouse bunker navrhnutý podľa vašich bezpečnostných požiadaviek – oceľové moduly zabetonované z hrúbkou stien od 60 cm do 1 metra,(odolné vočí katastrofám rôzneho druhu) dekontaminačná a skladovacia jednotka s vodotesným vzduchovým uzáverom, protivýbuchovými a nepriestrelnými dverami, úprava odpadových vôd a pitnej vody, filtrácia vzduchu a atmosférický tlak, nezávislý zdroj energie a obytná plocha 20 až 500 m2 – pre 4 až 18 osôb – s núdzovým evakuačným tunelom.

Vybavenie bunkru

Vybavenie bunkru môže byť štandardné – economické  alebo individuálne podľa priani klienta – nadštandardné.

Projekt a konštrukcia

Stavba podzemného krytu je náročný proces, je dôležité vyšpecifikovať jednotlivé zariadenia aby funkčnosť krytu bola 100%. Kryt neslúži iba na krátky pobyt skôr sa sústreďujeme na dlhodobé prežitie pre Vás a vaších najbližších aby sme ochránili vašu rodinu pre akoukoľvek prirodnou katastrofou.

Elektrické systémy

Elektroinštalácia je štandardná ako pri domovej inštalácii. Odlišuje sa akurát napojením na generátor elektrickej energie ktorí sa pri výpadku prúdu zapne a vyrába elektrickú energiu pre bunker. Generátory majú zvukotesný a vodotesný plášť. Umiestnené sú v miestnosti ktorá je odhlučnéná od ostatných priestorov bunkra tak aby chod generátora neovplyvňoval hlukom konfort v bunkry. Existujú rôzne typy generátorov a rôzny výrobcovia. Výber generátora prebieha na základe vypočítanej spotreby elektrickej energie za hodinu.

Filtrovanie vzduchu

Úprava pitnej vody

Voda. Je základom na prežitie v bunkry pre Vás a Vašu rodinu. Vodný systém je napojený na vonkajšiu sieť alebo na vlastný zdroj. Najideálnejšie pripojenie pre bunker je vlastný zdroj. Vsupný prívod vody je napojený na filtráciu aby voda prešla procesom čistenia či už od aktuálnych nečistôt až po potencionálne hrozby chemické čistenie a UV čistenie.

Kúrenie a chladenie

Kurenie podzemného krytu je riešené tepelný čerpadlom zem – voda. Chladenie vojenskou klimatizačnou jednotkou.

Čistenie odpadových vôd

Čističkou odpadových vôd Vám poskytujeme úplnú autonómiu v podzemnok kryte. Čistiareň je mechanicko-biologická, štandardnej triede na čistenie domových odpadových vôd. Tieto druhy čistiarní možno využiť aj na úpravu biologicky znečistených vôd. Najvhodnejšou technológiou čistenia odpadových vôd pre podzemný kryt alebo dom je biologické čistenie. Zahŕňa nepatogénne mikroorganizmy, ktorým sa zložitou biologickou metódou podarí znečistenú vodu vyčistiť. Procesy boli vyvínutéé v priebehu rokov . Existujú technológie, ktoré čistia odpadové vody až z 98%. Vyčistená voda je bohatá na zlúčeniny dusíka.

Bezpečnostné systémy

Čističkou odpadových vôd Vám poskytujeme úplnú autonómiu v podzemnok kryte. Čistiareň je mechanicko-biologická, štandardnej triede na čistenie domových odpadových vôd. Tieto druhy čistiarní možno využiť aj na úpravu biologicky znečistených vôd. Najvhodnejšou technológiou čistenia odpadových vôd pre podzemný kryt alebo dom je biologické čistenie. Zahŕňa nepatogénne mikroorganizmy, ktorým sa zložitou biologickou metódou podarí znečistenú vodu vyčistiť. Procesy boli vyvínutéé v priebehu rokov . Existujú technológie, ktoré čistia odpadové vody až z 98%. Vyčistená voda je bohatá na zlúčeniny dusíka.

Záhrada krytu

Objednávka

GDPR

5 + 6 =