Ak máte záujem o niektorý z modulárnych domov, kontaktujte nás.

Ak máte záujem o niektorý z modulárnych domov,  kontaktujte nás.

 1. Úvod
 2.  » Služby

SLUŽBY

KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

 • Poskytovanie architektonického poradenstva investorom, zákazníkom a budúcim vlastníkom nehnuteľností

ARCHITEKTONICKÁ ČINNOSŤ

 • Poskytnutie základných údajov a informácií
 • Urbanistická štúdia
 • Architektonická štúdia
 • Interiérová štúdia – návrh moderného a útulného interiéru formou 3D vizualizácie s dôrazom na maximálne možné využitie priestoru a individuality zákazníka
 • Krajinárska štúdia
 • Základné konštrukčné a technické riešenie
 • Rámcový popis navrhovaného nosného systému
 • Rámcový popis technického vybavenia
 • Rámcový popis predpokladaných energetických a technologických zariadení potrebných na prevádzku a dosiahnutie objednávateľom požadovaného štandardu

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

 • Projektová dokumentácia pre územné konanie
 • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
 • Projektová dokumentácia pre realizáciu

GRAFICKÁ ČINNOSŤ

 • Vizualizácie exteriéru
 • Vizualizácie interiéru
 • 3D model
 • Grafické spracovanie videa na architektonickú alebo urbanistickú štúdiu