O NÁS

PMH – Výroba modulárních domů

PMHouse se zaměřuje na originální koncept bydlení, který by mohl představovat budoucnost nemovitostí na Slovensku.

Inspirací pro projekt byla dětská stavebnice, kterou všichni dobře známe a ze které lze rychle a snadno sestavit různé varianty různých objektů.

BUDOVÁNÍ

ZÁKLADOVÉ PRVKY

Modulový dům může být založen na zemních vrutech, betonových patkách nebo základové desce. U všech tří možností můžeme zajistit požadované tepelně izolační vlastnosti.

SUCHÝ PROCES

Naše modulární domy vyrábíme v prostorách naší haly. Můžete tak stavět po celý rok a bez technologických přestávek.

PROVOZNÍ NÁKLADY

Díky vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem je možné zachovat velmi vysokou úroveň komfortu bydlení při zachování nízkých nákladů na provoz a vytápění budovy (třída energetické náročnosti A0). Samozřejmě můžeme vyrobit i budovu pro sezónní bydlení.

EKOLOGIE

Rozhodli jsme se zaměřit na modulární domy kvůli variabilitě a rychlosti výstavby, ale také kvůli ochraně životního prostředí. Ačkoli se na první pohled může zdát, že tyto budovy nejsou šetrné k životnímu prostředí, z dlouhodobého hlediska je tomu přesně naopak.

Jejich hlavní konstrukční systém se skládá z ocelového nosného rámu, na kterém je instalován plášť. Vnitřní příčky a stěny jsou na volbě investora. Mohou to být tradiční systémy SDK nebo dřevěné konstrukce, případně jiné ECO materiály. Vnější obálka je sendvičového charakteru, opět záleží na dohodě s klientem. Existuje několik možností.

Celá konstrukce je navržena tak, aby ji bylo možné naložit po blocích na nákladní automobil a vcelku převézt na staveniště. Jejich ekologičnost nespočívá v materiálech, ze kterých jsou vyrobeny, ale především v jejich životním cyklu. To znamená, že tyto konstrukce jsou recyklovatelné, ale hlavně při jejich odstraňování nevzniká nadměrné množství odpadu jako při běžné výstavbě.

A je tu ještě jeden velký fenomén, který dnes plně nefunguje, a to, že části našeho domu mohou klienti prodávat nebo přesouvat dál.

MODULARITA

Myšlenka dětské stavebnice převedené do reálného bydlení je zajímavá tím, že může růst s potřebami klientů, ale také se naopak zmenšovat.

Díky tomu lze vytvořit bydlení přesně podle přání zákazníka, které lze snadno měnit podle jeho aktuálních potřeb.

MODULARITA

Modulární domy jsou navrženy tak, aby pořízení jednoho modulu nebylo konečným omezením velikosti.

Tyto domy jsou navrženy tak, aby bylo možné užitnou plochu v budoucnu dále rozšířit připojením dalšího modulu.

Váš domov se může postupně rozrůstat spolu s vaší rodinou a jejími požadavky a potřebami.

RYCHLOST VÝSTAVBY

Naše modulární domy se vyrábějí v krytých halách. Tento postup umožňuje zajistit přesné zpracování s použitím všech potřebných nástrojů a bez omezení nepříznivými klimatickými podmínkami.

Díky tomuto systému výroby jsou naše stavby postaveny velmi rychle, po podpisu smlouvy můžete bydlet do 3 měsíců (v závislosti na velikosti a náročnosti stavby). Abyste nemuseli zbytečně utrácet peníze, např. k pronájmu, nebo při čekání na zdlouhavou výstavbu zděného a dřevěného domu.