Architektúra a Urbanizmus

KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

 • Poskytovanie architektonického poradenstva investorom, zákazníkom a budúcim vlastníkom nehnuteľností

ARCHITEKTONICKÁ ČINNOSŤ

 • Poskytnutie základných údajov a informácií
 • Urbanistická štúdia
 • Architektonická štúdia
 • Interiérová štúdia – návrh moderného a útulného interiéru formou 3D vizualizácie s dôrazom na maximálne možné využitie priestoru a individuality zákazníka
 • Krajinárska štúdia
 • Základné konštrukčné a technické riešenie
 • Rámcový popis navrhovaného nosného systému
 • Rámcový popis technického vybavenia
 • Rámcový popis predpokladaných energetických a technologických zariadení potrebných na prevádzku a dosiahnutie objednávateľom požadovaného štandardu

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

 • Projektová dokumentácia pre územné konanie
 • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
 • Projektová dokumentácia pre realizáciu

GRAFICKÁ ČINNOSŤ

 • Vizualizácie exteriéru
 • Vizualizácie interiéru
 • 3D model
 • Grafické spracovanie videa na architektonickú alebo urbanistickú štúdiu

Realizácie projektov

2022

Návrh štúdie exteriér a interiér Houseboat

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie     vetrinárna klinika.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie          

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

  Návrh štúdie interieru

Návrh štúdie interieru

Návrh štúdie interieru detská izba

  Návrh štúdie interieru spálňa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Návrh štúdie interieru reštaurácia

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Návrh štúdie interieru hygienické zázemie

2023

Návrh štúdie rodinného domu

Návrh štúdie dennej miestnosti

Návrh štúdie interieru kúpelne

Návrh štúdie rekreačnej chaty pre zahraničného investora

Návrh štúdie obytných jednotiek na prenájom